Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кратенко Леонід Якович

kratenko.jpg

Освіта: Геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема, інженер-геолог;

Попередні місця роботи:

1958-1960 – Каратауська ГРЕ Південно-Казахстанська геологічне управління;

1960-1962 – Контора буріння на нафту та газ (Таджикистан);

1962-1972 – Інститут мінеральних ресурсів (Дніпропетровськ);

1972-1983 – Інститут геотехнічної механіки (Дніпропетровськ).

Теперішнє місце роботи: доцент кафедри загальної та структурної геології НГУ. Викладає дисципліни «Геологія», «Геологія і геоморфологія», «Геологія з основами геоморфології».

Науковий ступінь, звання: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

Сфера інтересів:

·           Вугільна геологія.

·           Геотехнічні умови роботи глибинних шахт.

·           Питання загальної геології.

Наукові досягнення:

·           Співавтор монографії «Геологічні умови викидонебезпечності вугільних пластів Донбасу».

·           Прогноз вугленосності світи С23 на глибоких горизонтах.

Основні наукові та методичні праці:

·           Автор навчального посібника «Загальна геологія» для напряму Гірництво;

·           Автор навчального посібника «Загальна геологія» для напряму Геологія;

·       Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт;

·        Методичні рекомендації з проведення геологічних практик.

 

Загалом більше 50 наукових робіт.

Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт