Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями досліджень

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями

· 04.00.01 – Загальна та регіональна геологія;

· 04.00.11 – Геологія металевих та неметалевих корисних копалин.

Головні напрями наукової діяльності кафедри:

· Геологія родовищ твердих горючих копалин;

· Геологія гідротермальних родовищ;

· Геологія розсипних родовищ;

· Гемологічна оцінка якості каменесамоцвітної сировини.

Доценти кафедри Л.М. Козловський займається оцінкою екологічних наслідків впливу гірничовидобувного будівництва та збагачення на геологічне середовище.

Проф. Хоменко Ю.Т. на початку своєї діяльності на кафедрі займався розробкою мінералогічних критеріїв розчленування гранітоїдів Українського щита, а в подальшому – проблемами оцінки родовищ різноманітної мінеральної сировини як потенційних гемологічних об`єктів при комплексному їх освоєнні.

Доц. Поляшов О.С. займається вивченням вугільної речовини, а саме структурно-фазовими перетвореннями вугілля під час зміни баротермічних умов.

Доц. Білан Н.В. працює у галузі вивчення геології гідротермальних родовищ.

Доц. О.А. Терешкова вивчає геологію розсипних родовищ корисних копалин.

Проф. П.М. Баранова, доц. С.В. Шевченка та асистент О.П. Матюшкіна працюють у гемологічному напрямку, проводячи дослідження каменесамоцвітної сировини. Проф. П.М. Баранов є засновником гемологічної наукової школи, також він створів і очолив "Гемологічний центр НГУ".

Наукові інтереси доц. І.С. Нікітенка знаходяться в напряму досліджень використання гірських порід в історії людини на теренах Середнього Придніпров`я.

Назад

© 2006-2018 Інформація про сайт