Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні


shevchenko.jpg

Завідувач кафедри – Шевченко Сергій Вікторович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент


Кваліфікованого фахівця для гірничого виробництва неможливо підготувати без освоєння їм основ геології. Кафедра загальної та структурної геології викладає перші геологічні дисципліни, з яких починається підготовка гірничих інженерів та інженерів-геологів.

Також, викладачами кафедри читаються всі дисципліни циклу підготовки фахівців за спеціалізацією "Діагностика та оцінка дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння".

Кафедра організовує та проводить навчальні геологічні практики у Приазов'ї та Середньому Придніпров'ї.

Навчальний процес забезпечують десять викладачів, серед яких один доктор та дев'ять кандидатів наук.

kollektiv.jpg

Назад

© 2006-2018 Інформація про сайт