Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

lectiom.jpgПредмети, що викладаються

На кафедрі викладаються згідно з освітньо-професійними програмами та річними планами, що входять до нормативної частини програми підготовки бакалаврів за напрямами 6.040103 Геологія, 6.050301 Гірництво, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, як за денною, так і за заочною та скороченою формами навчання:

Дисципліни природничо-наукової підготовки:

· Загальна геологія;

· Геологія;

· Геологія з основами геоморфології;

· Геологія та геоморфологія;

Дисципліни професійно-орієнтованої підготовки

· Структурна геологія та геокартування.

gemmology.jpgДисципліни за вибором ВНЗ для студентів напрямів підготовки 6.040103, 7.040103 Геологія:

· Основи гемології

· Вартісна оцінка коштовного каміння

· Художня обробка самоцвітів

· Основи ювелірної справи

· Самоцвіти України

· Історія застосування коштовного каміння

· Дизайн виробів з природного каміння

Дисципліни з варіативної частини освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів науково-природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних напрямів:

· Природно-ресурсний потенціал України;

· Комерційна гемологія: основи маркетингу, торгівлі й оцінки коштовних каменів.

Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт