Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

lectiom.jpgПредмети, що викладаються

На кафедрі викладаються згідно з освітньо-професійними програмами та річними планами, що входять до нормативної частини програми підготовки бакалаврів за напрямами 6.040103 Геологія, 6.050301 Гірництво, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, як за денною, так і за заочною та скороченою формами навчання:

Дисципліни природничо-наукової підготовки:

· Загальна геологія (робоча програма);

· Геологія (робоча програма);

· Геологія з основами геоморфології (робоча програма);

· Геологія та геоморфологія (робоча програма);

Навчальна практика геологічна (робоча програма)

Дисципліни професійно-орієнтованої підготовки

· Структурна геологія та геокартування (робоча програма).

Комплексна навчальна практика з геологічної зьомки (робоча програма)

gemmology.jpgДисципліни за вибором ВНЗ для студентів напрямів підготовки 6.040103, 7.040103 Геологія:

· Основи гемології (робоча програма)

· Вартісна оцінка коштовного каміння (робоча програма)

· Художня обробка самоцвітів (робоча програма)

· Основи ювелірної справи (робоча програма)

· Самоцвіти України (робоча програма)

· Історія застосування коштовного каміння (робоча програма)

· Геолого-економічна оцінка коштовного каміння (робоча програма)

Комп'ютерне моделювання виробів з каменю (робоча програма)


Дисципліни з варіативної частини освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів науково-природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних напрямів:

Геотуризм (робоча програма)

Історія Землі (робоча програма)

Історія застосування природного каміння (робоча прогрма)


Назад

© 2006-2020 Інформація про сайт