Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Білан Наталія Валеріївна

Освіта:

2001 р. — геологорозвідувальний факультет Національної гірничої академії України за спеціальністю "Геологія. Геофізика", кваліфікація: інженер-геофізик з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу;

2009 р. — кандидат геологічних наук (захист у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.05 Державного ВНЗ «НГУ»); тема дисертації "Вплив електротермічних полів на локалізацію гідротермально-метасоматичного золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита" (спеціальність 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин).

2011 р. – звання доцента кафедри загальної та структурної геології.

Теперішнє місце роботи: доцент кафедри загальної та структурної геології Державного ВНЗ "НГУ". Викладає дисципліни «Геологія», «Загальна геологія», «Геологія і геоморфологія», «Геологія з основами геоморфології», «Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи».

Науковий ступінь, звання: кандидат геологічних наук, доцент.

Сфера інтересів:

· Дослідження впливу фізичних полів на фазові перетворення у мінералах та гірських породах.

· Геологія гідротермальних родовищ дорогоцінних металів.

Участь у наукових спілках: член Дніпропетровського відділення Українського мінералогічного товариства.

Науково-методичні публікації. Є співавтором 3 методичних розробок,  більше 70 наукових праць, у тому числі 3 патентів.


Назад

© 2006-2020 Інформація про сайт