Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 kozlovski.jpg

Козловський Леонід Миронович

Освіта:

1972 р. — геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема за спеціальністю "Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин", гірничий інженер-геолог;

1972-1974 р.р. – служба у Радянській Армії.

1983 р. — кандидат геолого-мінералогічних наук (захист у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету за спеціальність 04.00.14 – Геологія, пошуки та розвідка рудних та нерудних родовищ).

1990 р. – доцент кафедри загальної та структурної геології

Попередні місця роботи: 1974 – 1976 р.р. – Зармітанська експедиція (Узбекістан).

Теперішнє місце роботи: доцент кафедри загальної та структурної геології НГУ. Викладає дисципліни «Геологія», «Загальна геологія», «Геологія і геоморфологія», «Геологія з основами геоморфології», «Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи».

Науковий ступінь, звання: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

Сфера інтересів:

Гідротермальні золоторудні родовища вулканогенних структур.

Гемологічна сировина породних комплексів Українського щита.

Основні наукові та методичні праці:

Загалом має більше 90 наукових робіт, 23 методичні розробки із загальної та структурної геології.

Основні наукові публікації:

1. Козловський Л.М. Дистанційні методи в геокартуванні. : навч. Посіб. / Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 88 с.

2. Ю.Т. Хоменко, Л.М. Козловський Новые элементы методики полевой общегеологической практики. / Полевые практики в системе высшего профессионального образования. IV Международная Конференция: Тезисы докладов. – Симферополь: ДПАЙПИ, 2012 с. 273-274.

3. Инновационные элементы в методике учебной геологической практики / Хоменко Ю.Т., Козловский Л.М., Баранов П.Н., Билан Н.В. Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. с. 23-25

4. Самоцветы Украины: В 3 т. Джеспилиты/ [Авт. Кол.: П.Н. Баранов, В.И. Ганоцкий, Ю.Т. Хоменко и др.] – К: ООО «Ювелир-пресс», 2006, 100 с.

5. Самоцветы Украины: В 3 т. Джеспилиты/ [Авт. Кол.: П.Н. Баранов, Ю.Т. Хоменко, С.В. Цюпко и др.] – К: ООО «Ювелир-пресс», 2005, 64 с

6. Баранов П.Н., Козловский Л.М., Хоменко Ю.Т., Хоменко Н.В. Типизация серпентенитов Среднего Побужья при выявлении высокомагнитных и кальциевых разновидностей пригодных в качестве минеральных удобрений. Науковий вісник НГА України. 2002. - № 1. с. 56-59.

 

Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт