Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nikitenko.jpg Нікітенко Ігор Святославович

Кандидат геологічних наук, доцент.

На кафедрі з 2006 р. З 2010 р. - доцент кафедри.

Викладає предмети: "Геологія", "Загальна геологія", "Родовища дорогоцінного каміння", "Комп'ютерне моделювання виробів з каменю", "Історія застосування каменя у мистецтві". Бере участь у проведенні першої навчальної геологічної практики.

Галузь наукових зацікавлень - археологічна петрографія - вивчення стародавньої історії використання кам'яної сировини шляхом мінералого-петрографічного дослідження кам'яних артефактів.

Серед досліджених об'єктів: фундаменти Десятинної церкви у Києві, Спасо-Преображенського собору та інших давньоруських споруд Чернігівщини, різьблені архітектурні елементи Борисо-Глібського собору у Чернігові, колекція "кам'яних баб" Дніпропетровського національного історичного музею,  колекції кам'яних знарядь від доби неоліту до епохи середньовіччя музеїв, університетів, археологічних організацій, приватних зібрань.

E-mail: ihornikitenko@gmail.com

Тел. роб. (056) 744-62-14 (Науково-дослідна частина).


Основні наукові публікації.

 1. Нікітенко І.С. Петрографічне визначення матеріалу унікальної археологічної пам’ятки з Криворіжжя // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2007. – №1. – С. 37-39.
 2. Нікітенко І.С., Йолшин Д.Д. Результати мінералого-петрографічного дослідження будівельного каміння з фундаментів Десятинної церкви у Києві // Коштовне та декоративне каміння. – 2009. – №6. – С. 22-27.
 3. Нікітенко І.С. Кам’яна сировина Криворіжжя доби бронзи // Археологія. – 2009. – №2. – С. 75-83.
 4. Нікітенко І.С. Про матеріал кам’яних знарядь Картамиського археологічного мікрорайону епохи бронзи, виготовлених із привізної сировини // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2010. – №9-10. – С. 5-9.
 5. Нікітенко І.С. Результати мінералого-петрографічного дослідження колекції кам’яних артефактів з археологічного музею Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2011. – №4. – С. 20-26.
 6. Нікітенко І.С. Сировинна база каменеобробної майстерні доби бронзи «Стрільча Скеля» // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету – 2011. –  №2. – С. 27-36 .
 7. Нікітенко І.С. Результати мінералого-петрографічного дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1 // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2012. – №3. – С. 13-17.
 8. Нікітенко І.С. Про сировину талькових виробів доби неоліту з Дніпровського Надпоріжжя // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2012. – №5. – С. 12-17.
 9. Нікітенко І.С.,  Куцевол М.Л. Дослідження сировини кам’яних виробів періоду неоліту-бронзи з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького  // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Д.: НГУ, 2012. – №38. – С. 11-19. 
 10. Нікітенко І.С. Результати петрографічного дослідження фундаментів Спасо-Преображенського собору в м. Чернігові / І.С. Нікітенко, О.Є. Черненко // Геолог України. – 2013. – №2. – С. 147-154.
 11. Никитенко И.С., Лысенко С.Д. Результаты минералого-петрографического анализа изделий из камня могильника Малополовецкое-3 и поселения Малополовецкое-2А (Киевская область) // Stratum Plus. – 2014. – №2. – С. 333–345.
 12. Нікітенко І.С. Мінералого-петрографічне дослідження керносівського ідола / І.С. Нікітенко, М.Л. Куцевол, В.С. Климчук // Форум гірників–2014: матеріали міжнародної конференції (Дніпропетровськ, 1–4 жовтня 2014 р.) / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 3. – С. 92–96.
 13. Nikitenko, Ihor. How rocks were used: an archaeopetrographic history of the Middle Dnipro Area, Ukraine / Ihor Nikitenko // European Geologist. – 2014. – № 38 . – P. 55–59.
 14. Нікітенко І.С. Результати мінералого-петрографічного дослідження колекції скіфської кам’яної пластики з Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького / І.С. Нікітенко, М.Л. Куцевол // Вісник Дніпропетровського університету. . Серія: Геологія. Географія.  – 2014. – Т. 22. – № 3/2. – Вип. 16. – С. 34–42.
 15. Нікітенко І.С. До питання про виділення Новгород-Сіверського гірничодобувного району часів Київської Русі / І.С. Нікітенко, О.Є. Черненко // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Д.: ДВНЗ „НГУ”, 2014. – №45. – С. 12–21.
 16. Nikitenko I.S. and Kutsevol M.L. On raw materials of Neolithic stone hoes from the Dnieper rapids area // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016. – No. 4. – P. 5 –12.

Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт