Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Білан Наталія Валеріївна

Освіта:

2001 р. — геологорозвідувальний факультет Національної гірничої академії України за спеціальністю "Геологія. Геофізика", кваліфікація: інженер-геофізик з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу;

2009 р. — кандидат геологічних наук (захист у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.05 Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»); тема дисертації "Вплив електротермічних полів на локалізацію гідротермально-метасоматичного золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита" (спеціальність 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин).

2011 р. – звання доцента кафедри загальної та структурної геології.

Теперішнє місце роботи: доцент кафедри загальної та структурної геології Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Викладає дисципліни «Геологія», «Загальна геологія», «Геологія і геоморфологія», «Геологія з основами геоморфології», «Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи».

Підвищення кваліфікації:

   1. Інститут геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова, Довідка про підсумки стажування, «Ознайомлення з методиками оцінки стійкості гірничих виробок дистанційними і контактними методами» 08.06.2015.
   2. Концерн «Геобіт» (Хжанув, Польща), Свідоцтво, «Науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових та освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки», 22 серпня 2017 р.


Основні публікації:

1. Prospects for diamond content in Raygorodska strata of the Ukrainian shield / M.V. Ruzina, O.A. Tereshkova, N.V. Bilan, N.G. Vunda. // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016. – №1(151). – P. 11–18.

2. Роль дислокационного метаморфизма в эндогенном рудообpазовании в Белозерской зеленокаменной структуре / Рузіна М.В., Терешкова О.А., Білан Н.В., Жильцова І.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2017. – №2(77)– С. 82 –88.

3. Electrical charges as catalysts of chemical reactions on a solid surface / V.V. Sobolev, N.V. Bilan, O.S. Baskevych, L.I. Stefanovich // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, № 4, P. 50-58. DOI: 10.29202/nvngu/2018-4/7

4. Sobolev V.V. Physical conditions of the ‘light’ core formation and thermonuclear heat source deep inside the Earth / V.V. Sobolev, N.V. Bilan // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, № 5, P. 13-23. DOI: 10.29202/nvngu/2018-5/1

5. Non-kimberlitic sources of diamonds and prospects of their discovery in the Ukrainian shield / M.V. Ruzina, O.A. Tereshkova, N.V. Bilan, I.V. Zhyltsova // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, № 6, P. 5–12.

6. Soboliev V. Electrothermal stimulation of chemical reactions in mixture of calcite and silicon powders / V. Soboliev, N. Bilan // Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. Editors G. Pyvnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevs'ka. – Published by CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2015. – 608 p. – P. 343-348.

7. Influence of metasomatism on formation and criterion of relictness of comprehensive ore deposits confined to deep faults / M. Ruzina, N. Bilan, O. Tereshkova & N. Vavrysh // Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. Editors G. Pyvnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevs'ka. – Published by CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2015. – 608 p. – P. 527-531.

8. Sobolev, V.V., Bilan, N.V. and Khalymendyk, A.V. 2017. On formation of electrically conductive phases under electrothermal activation of ferruginous carbonates. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 4. pp.27-35.

9. Geology. Laboratory Operations Manual. Study of the Material Composition of the Earth’s Crust for the students specialized in 184 Mining, 185 Oil and gas engineering and technologies / N.V. Bilan, I.S. Nikitenko, O.A. Tereshkova, O.V. Khazova; Ministry of Education and Science of Ukraine; National Technical University Dnipro Polytechnic. – Dnipro: NTU DP, 2018. – 34 p.

     10. Геологія та геоморфологія. Матеріали методичного забезпечення лабораторних робіт для бакалаврів спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій / О.А. Терешкова, Н.В. Білан, – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 54 с. 


Участь у наукових спілках: член Дніпропетровського відділення Українського мінералогічного товариства.  


e-mail: bilan.n.v@nmu.one
тел.: 056 7560951
адреса: пр. Д.Яворницького, 19, Дніпро, 49005 (1 корпус, ауд. 55)


Профіль Google Scholar

Профіль ORCIDНазад

© 2006-2021 Інформація про сайт