Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями досліджень


Головні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Геологія гідротермальних родовищ;
  • Гемологічна оцінка якості каменесамоцвітної сировини;
  • Геологія родовищ твердих горючих копалин;
  • Геологія розсипних родовищ;
  • Археологічна петрографія;
  • Палеонтологія едіакарської фауни.

Проф. Хоменко Ю.Т. на початку своєї діяльності на кафедрі займався розробкою мінералогічних критеріїв розчленування гранітоїдів Українського щита, а в подальшому – проблемами оцінки родовищ різноманітної мінеральної сировини як потенційних гемологічних об`єктів при комплексному їх освоєнні.

Доц. С.В. Шевченко працює у гемологічному напрямку, проводячи дослідження каменесамоцвітної сировини. С.В. Шевченко є керівником гемологічної наукової школи та директором гемологічного центру.

Доц. Поляшов О.С. займається вивченням вугільної речовини, а саме структурно-фазовими перетвореннями вугілля під час зміни баротермічних умов.

Доц. Білан Н.В. працює у галузі вивчення геології гідротермальних родовищ.

Доц. О.А. Терешкова вивчає геологію розсипних родовищ корисних копалин.

Наукові інтереси доц. І.С. Нікітенка знаходяться в напряму досліджень використання гірських порід в історії людини на теренах Середнього Придніпров`я.

Доц. Приходченко Д.В. займається дослідженнями у галузі вугільної петрографії, а також розвиває геотуристичний науковий напрям.

Доктор філософії з "Наук про Землю" Солдатенко Є.В. проводить дослідження у галузі палеонтології едіакарської фауни.


Назад

© 2006-2021 Інформація про сайт