Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Геокартування і дистанційні методи


ЗМІСТ

Частина 1. Геологічне картування

Вступ....................................................................................................................

7

1. Історія розвитку, зміст і завдання геологічного картування………...

8

1.1. Коротка довідка з історії розвитку геологічного картування………...

1.2. Зміст і задачі геокартування……………………………………………

8

11

2. Геологічні карти............................................................................................

13

2.1. Загальні відомості....................................................................................

2.2. Елементи карти........................................................................................

13

18

2.3. Типи геологічних карт.............................................................................

20

2.4. Види геологічних карт.............................................................................

24

3. Масштаби та види геологознімальних робіт............................................

25

3.1. Масштаби геологознімальних робіт.......................................................

25

3.2. Види геологічних зйомок........................................................................

26

4. Періоди геологознімальних робіт...............................................................

30

4.1. Підготовчий період і складання проекту................................................

30

4.2. Польовий період геологознімальних робіт............................................

33

4.3. Камеральний період і складання звіту...................................................

40

5. Геологічне картування осадочних порід...................................................

44

5.1. Вивчення стратиграфічного розрізу.......................................................

44

5.2. Дослідження порід, що складають осадочні товщі...............................

49

5.3. Розчленування розрізу осадочних товщ...............................................

51

    5.4. Дослідження і стратиграфічна кореляція геологічних тіл....................

53

6. Геологічне картування вулканітів............................................................

55

6.1. Польове вивчення вулканітів..................................................................

55

6.2. Розчленування вулканогенних товщ і аналіз фацій..............................

56

6.3. Кореляція вулканогенних утворень........................................................

57

6.4. Вивчення постмагматичних гідротермально змінених порід..............

58

7. Геологічне картування інтрузивних утворень........................................

60

7.1. Польове вивчення інтрузивів.................................................................

60

7.2. Розчленування і кореляція интрузивів...................................................

62

7.3. Інтрузивний магматизм у геологічній історії району............................

63

7.4. Геологічні карти інтрузивних утворень.................................................

64

8. Геологічне картування метаморфітів.......................................................

66

8.1. Стратиграфічне розчленування метаморфічних товщ..........................

66

8.2. Вивчення структур метаморфітів...........................................................

67

8.3. Виявлення первинної природи метаморфічних порід.........................

69

8.4. Виділення метаморфічних фацій............................................................

70

9. Геологічна зйомка четвертинних відкладень.........................................

72

9.1. Завдання і принципи зйомки.................................................................

72

9.2. Стратиграфічне розчленування і виділення генетичних типів............

73

9.3. Геологічна карта четвертинних відкладень...........................................

76


Частина 2. Дистанційні методи в геокартуванні

10. Дистанційні методи досліджень в геології…………………………….

79

10.1. Загальні відомості……………………………………………………..

10.2. Стисла характеристика методів………………………………………

10.3. Дистанційні фотознімки………………………………………………

79

82

87

11. Завдання та загальні принципи геологічного дешифрування……...

90

    12. Фотогенічність геологічних геологічних об’єктів.
Умови районів і дешифрувальні ознаки
………………………………

 

94

12.1. Геологічна фотогенічність…………………………………………….

12.2. Умови районів дешифрування………………………………………..

12.3. Дешифрувальні ознаки………………………………………………..

94

95

95

13. Вимірювальне дешифрування аерофотознімків……………………...

98

14. Дешифрування новітнього континентального покриву……………..

106

15. Дешифрування горизонтально залеглих товщ………………………..

115

16. Дешифрування похило залеглих товщ…………………………………..

125

17. Дешифрування складчастих структур…………………………………

134

18. Дешифрування розривних порушень…………………………………..

139

19. Дешифрування магматичних інтрузивних порід……………………..

143

20. Дешифрування типів порід і літологічних комплексів………………

147

21. Дешифрування космічних знімків. космогеологічні карти…………

151

21.1. Космічні знімки та їх інформативність………………………………

21.2. Методика дешифрування космознімків……………………………...

21.3. Картографічне відображення космогеологічних досліджень………

151

154

155

Предметний покажчик……………………………………………………….

158

Список літератури…………………………………………………………….

161

Додаток 1. Позначення видів і складу гірських порід……………………….

162

Додаток 2. Типові умовні позначення до геологічних карт…………………

168

Додаток 3. Геологічна карта України…………………………………………

172

Додаток 4. Літологічна карта………………………………………………….

173

Додаток 5. Карта четвертинних відкладень України………………………..

174

Додаток 6. Тектонічна карта України………………………………………...

175

Додаток 7. Гідрогеологічна карта……………………………………………..

176

Додаток 8. Карта корисних копалин України………………………………..

177

Додаток 9. Таблиця тригонометричних функцій……………………………

178

Додаток 10. Залежність між позірними та істинними кутами падіння пластів гірських порід на стереомоделях……………………………………

 

179

Додаток 11. Номограма кутових величин для аерофотознімків з фокусними відстанями об’єктива аерофотознімальної камери
в 70, 100, 150 та 200 мм
……………………………………

 

 

180
© 2006-2021 Інформація про сайт