Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія кафедри

Викладання геології в НТУ "Дніпровська політехніка" ведеться з часу його заснування. Ще в "Положенні про Катеринославське вище гірниче училище", затвердженому 16 червня 1899 р., вказано, що студентам серед інших дисциплін викладаються "Мінералогія" і "Геологія і вчення про родовища". У 1906 р. в училищі було затверджено 18 кафедр, серед яких кафедри "Кристалографії, мінералогії і петрографії", "Геології і вчення про родовища корисної копалини".

Під час перетворення училища на Гірничий інститут (1912 р.) були затверджені кафедри "Мінералогії", "Геології" і "Прикладної (практичної) геології". У 1918 р. в інституті було організоване геологорозвідувальне відділення для підготовки фахівців з геології.

nesterenko.jpgЗасновником геологічного напряму в інституті вважають Миколу Йосиповича Лебедєва (1863-1931), який працював тут впродовж 30 років (з 1901 р.) Під його керівництвом створювалися перші геологічні кафедри, а його учні готували фахівців-геологорозвідників. 

Як окремий підрозділ кафедра загальної та структурної геології виділилася у 1925 р. зі складу кафедри проф. М.Й. Лебедєва. Її перша назва - "кафедра загальної геології і гідрогеології". Першим завідувачем кафедри став професор С.С. Гембицький, учень  М.Й. Лебедєва. Він завідував кафедрою до 1935 р., коли на факультеті була відкрита підготовка фахівців з гідрогеології dodatko od.jpgта інженерної геології. Проф. С.С. Гембицький став завідувати новою випусковою кафедрою, а керівництво кафедрою загальної, динамічної та структурної геології (як вона стала тоді називатися) передав своєму учню – доценту А.М.Алексєєву, який очолював її до 1957 р.

В подальшому кафедру очолювали ректор інституту проф. П.Г. Нестеренко (1957-1963), доцент М.П. Кулішов (1963-1972), доцент А.О. Веселов (1972-1977), доцент П.В. Скляр (1977-1978), проф. О.Д. Додатко (1978-2000), проф. О.В.Орлінська (2000-2006).

З 1 червня 1988 р. кафедра має назву "Загальної та структурної геології".

З 2006 по 2016 рік кафедру очолював вихованець кафедри, проректор з навчальної роботи, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Хоменко Юрій Тимофійович. За час керівництва Юрієм Тимофійовичем було створено навчальний полігон геологічної практики у балці Канака (АР Крим), а у 2014 році - Приазовський полігон в районі м. Бердянськ. Практики почали проводитись не лише студентам геологорозвідувального, а й інших факультетів.

З 10 травня 2016 р. кафедру очолює кандидат геологічних наук, доцент Шевченко Сергій Вікторович.

З 2016 року кафедра є випусковою за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня: "Обробка природних матеріалів" та "Обробка ювелірного та декоративного каміння", а також другого (магістерського) рівня: "Обробка ювелірного та декоративного каміння" спеціальності 184 "Гірництво".


Назад

© 2006-2021 Інформація про сайт