Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні


shevchenko.jpg

Завідувач кафедри – Шевченко Сергій Вікторович, кандидат геологічних наук, доцент


Висококваліфікованих кадрів за багатьма спеціальностями неможливо підготувати без освоєння ними основ геології. Кафедра загальної та структурної геології викладає перші геологічні дисципліни, з яких починається підготовка фахівців з гірництва, наук про Землю, нафтогазової інженерії, будівництва та цивільної інженерії, геодезії та землеустрою, екології, технологій захисту навколишнього середовища.

Кафедра є випусковою за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня: "Обробка природних матеріалів" та "Обробка ювелірного та декоративного каміння", а також другого (магістерського) рівня: "Обробка ювелірного та декоративного каміння" спеціальності 184 "Гірництво". Також, викладачами кафедри читаються всі гемологічні дисципліни циклу підготовки фахівців за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня "Геологія" спеціальності 103 "Науки про Землю".

Кафедра організовує та проводить навчальні геологічні практики у Приазов'ї, Середньому Придніпров'ї та Карпатах.

Навчальний процес забезпечують вісім викладачів, серед яких всі мають науковий ступінь.

kollektiv.jpg

Назад

© 2006-2021 Інформація про сайт