Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

poliashov.jpgПоляшов Олександр Сергійович

Освіта:

1971 р. – Геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю "Геофізичні методи розшуків і розвідування родовищ корисних копалин", інженер-геофізик;

1983 р. – Кандидат геолого-мінералогічних наук (захист в спеціалізованій вченій раді К 068.08.02 при Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема; тема кандидатської дисертації "Парамагнітні властивості вугілля середніх стадій метаморфізму Донбасу у зв'язку з їх викидонебезпечністю" (спеціальність 04.00.16 - геологія, пошуки і розвідка родовищ твердих горючих копалин).

Попередні місця роботи: Далекосхідне і Ухтинське територіальні геологічні управління Міністерства геології СРСР, Інститут геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова; лікувально-виробниче об'єднання "Фтизіатрія", Інститут медико-соціальних проблем інвалідності Україна.

Теперішнє місце роботи: доцент кафедри загальної та структурної геології Державного ВНЗ "НГУ". Викладає дисципліни «Геологія», «Загальна геологія», «Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи».

Науковий ступінь, звання: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри загальної та структурної геології.

Сфера інтересів:

• Дослідження структури викопної органіки методами радіоспектроскопії, в цьому напрямі опубліковано 85 наукових робіт.

• Дослідження природи електромагнітного випромінювання мінералами і гірськими породами, в цьому напрямі опубліковано 5 наукових робіт.

• Дослідження витрат енергії на руйнування гірських порід при створенні складних за поверхонь, в цьому напрямі опубліковано 3 наукові роботи.

• Методичне і метрологічне забезпечення вимірювань фізичних та фізико-хімічних характеристик вугілля, в цьому напрямі опубліковано 31 наукова робота.

Наукові досягнення:

• Вперше розроблено, виготовлено та атестовано стандартний зразок властивостей для проведення досліджень вугілля методом електропарамагнітного резонансу;

• Вперше розроблено спосіб і розроблено пристрій для визначення сорбційної ємності вугілля середніх стадій метаморфізму;

• Вперше встановлено, що сорбція вугілля обумовлена сорбційними центрами, більшість з яких є парамагнітними центрами.

• Встановлено, що активація вугілля стисненням і нагріванням призводить до електромагнітному випромінювання, пов'язаного з внутрішньою перебудовою структурно-текстурних особливостей вугільної речовини

Участь у наукових товариствах: член Дніпропетровського відділення Українського мінералогічного товариства.

Основні наукові та методичні праці:

Опубліковано більше 120 наукових робіт та патентів.

Плани на майбутнє: вивчити природу електромагнітного випромінювання мінералів і гірських порід, створити засіб вимірювань для контролю фізичних процесів, що протікають в гірському масиві.


ORCID

Google Scholar


Контакти: 

корп. 1, к. 55.

E-mail: poliashov.o.s@nmu.one


Матеріали рекомендовані для перегляду:


Мапи
Геошкала

Назад
© 2006-2021 Інформація про сайт