Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

tereshkova.jpgТерешкова Ольга Анатоліївна

Освіта:

1989 р.—геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю "Геофізичні методи розшуків і розвідування родовищ корисних копалин", інженер-геофізик;

2011 р.—кандидат геологічних наук (захист у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.05 Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»); тема кандидатської дисертації "Літолого-фаціальний склад і перспективи алмазоносності райгородської товщі Інгульського мегаблоку Українського щита" (спеціальність 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин).

2015 р. – звання доцента кафедри загальної та структурної геології.

 

Теперішнє місце роботи: доцент кафедри загальної та структурної геології Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", заступник завідувача кафедри.

 

Викладає дисципліни: «Геологія», «Загальна геологія», «Геологія та геоморфологія».

 

Підвищення кваліфікації: Концерн «Геобіт» (Хжанув, Польща), Свідоцтво, «Науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових та освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки», 2017 р.

 

Основні публікації:


 • Терешкова О.А. Роль тектоно-магматического фактора в формировании алмазоносной райгородской толщи Украинского щита. – Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2014. – № 45. – С. 27–37.
 • Состав и формационная принадлежность переверзевской свиты белозерской серии Украинского щита / М.В. Рузина, Е.В. Солдатенко, О.А Терешкова, Н.В. Билан // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. – 2015. – №2(34). – С. 26-34.
 • Типоморфізм алмаза кімберлітів трубки Лорелей / Рузіна М.В., Терешкова О.А., Вавриш Н.Г., Матюшкіна О.П. // Коштовне та декоративне каміння. – 2015.  – № 3 – С. 17–29.
 • Терешкова О.А. Условия формирования россыпепроявлений алмазов в палеогеновых отложениях центральной части Украинского щита. – Збірник наукових праць НГУ. – 2015. – № 46. – С. 28–38.
 • Терешкова О.А. Індикаторні структурні ознаки потенційно алмазоносних флюїдолітів. – Коштовне та декоративне каміння. – 2015. – № 1 (79). – С. 4–7.
 • Evaluation of the prospects of comprehensive development of mineral resources in Belozersky iron-ore region / M. Ruzina, N. Bilan, O. Tereshkova & N. Vavrysh // Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. Editors Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Kostiantyn Ganushevych. Published by CRC Press/Balkema, The Netherlands, 2014. – 521 p. – P. 485-490.
 • Influence of metasomatism on formation and criterion of relictness of comprehensive ore deposits confined to deep faults / M. Ruzina, N. Bilan, O. Tereshkova & N. Vavrysh // Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. Editors G. Pyvnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevs'ka. – Published by CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2015. – 608 p. – P. 527-531.
 • Prospects for diamond content in Raygorodska strata of the Ukrainian shield / M.V. Ruzina, O.A. Tereshkova, N.V. Bilan, N.G. Vunda. // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016. – №1(151). – P. 11–18. (Scopus)
 • Роль дислокационного метаморфизма в эндогенном рудообpазовании в Белозерской зеленокаменной структуре / Рузіна М.В., Терешкова О.А., Білан Н.В., Жильцова І.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2017. – №2(77)– С. 82 –88. (Web of Science)
 • Non-kimberlitic sources of diamonds and prospects of their discovery in the Ukrainian shield / M.V. Ruzina, O.A. Tereshkova, N.V. Bilan, I.V. Zhyltsova // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, № 6, P. 5 –12.
 • Перспективи алмазоносності райгородської товщі Інгульського мегаблоку Українського щита: монографія [Електронний ресурс] / О.А. Терешкова, М.В. Рузіна, В.Л. Стефанський; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Електрон. текст. дані – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 132 с.
 • General Geology. Laboratory Operations Manual. Study of the Material Composition of the Earth’s Crust for the students of specialty 6.040103 Geology/ N.V. Bilan, I.S. Nikitenko, O.A. Tereshkova, E.V. Gritsenko; Ministry of Education and Science of Ukraine; National Mining University. – D.: NMU, 2014. – 32 p.
 • Geology. Laboratory Operations Manual. Study of the Material Composition of the Earth’s Crust for the students specialized in 184 Mining, 185 Oil and gas engineering and technologies / N.V. Bilan, I.S. Nikitenko, O.A. Tereshkova, O.V. Khazova; Ministry of Education and Science of Ukraine; National Technical University Dnipro Polytechnic. – Dnipro: NTU DP, 2018. – 34 p.
 • Геологія та геоморфологія. Матеріали методичного забезпечення лабораторних робіт для бакалаврів спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій [Електронний ресурс] / О.А. Терешкова, Н.В. Білан, – Д: НТУ «ДП», 2020. – 53 с.

 

Участь у наукових спілках: член Дніпропетровського відділення Українського мінералогічного товариства.

 

e-mail: tereshkova.o.a@nmu.one

тел.: 056 7560951

адреса: пр. Д.Яворницького, 19, Дніпро, 49005 (1 корпус, ауд. 55) 

 

Профіль Google Scholar 
Профіль ORCID 
Scopus Author ID: 55340770600 
ResearcherID: B-5725-2018

Назад

© 2006-2021 Інформація про сайт