Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
183 Технології захисту навколишнього середовища
 

Робоча програма дисципліни "Геологія" для бакалаврів

Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Геологія"для бакалаврів

Конспект лекцій з дисципліни "Геологія" для бакалаврів

         Силабус дисципліни "Геологія" для бакалаврів


185 Нафтогазова інженерія та технології 

Робоча програма дисципліни "Геологія" для бакалаврів

Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Геологія"для бакалаврів

Конспект лекцій з дисципліни "Геологія" для бакалаврівНормативні дисципліни

Робоча програма дисципліни "Загальна геологія" для спеціальності 103 Науки про Землю першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Геологія" для спеціальності 184 Гірництво першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Геологія" для спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології першого (бакалаврського) рівня 

Робоча програма дисципліни "Геологія" для спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Геологія та геоморфологія" для спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Геологія та геоморфологія" для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Структурна геологія та геокартування" для спеціальності 103 Науки про Землю першого (бакалаврського) рівня

Програма Навчальної практики (геологічної) для спеціальностей 184 Гірництво та 185 Нафтогазова інженерія та технології першого (бакалаврського) рівня

Програма Комплексної навчальної практики з геологічної зйомки для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 103 Науки про Землю


Вибіркові дисципліни (фахові) 
для студентів спеціальностей 103 Науки про Землю, 184 Гірництво:

Робоча програма дисципліни "Основи гемології" для першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Вартісна оцінка коштовного каміння" для першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Родовища природного каміння" для першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Технології художньої обробки матеріалів для першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Основи ювелірної справи" для першого (бакалаврського рівня

Робоча програма дисципліни "Історія застосування природного каміння" для першого (бакалаврського) рівня

Робоча програма дисципліни "Ком'ютене моделювання виробів з каменя" для першого (бакалаврського) рівня


Вибіркові дисципліни (гуманітарні) освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів науково-природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних напрямів:

Робоча програма дисципліни "Геотуризм"

Робоча програма дисципліни "Історія Землі"

Робоча програма дисципліни "Діагностика дорогоцінного каміння"

Дисципліни для аспірантів 

Робоча програма "Самопрезентація науковця в українській та міжнародній спільноті"

© 2006-2021 Інформація про сайт