Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальна та методична література


Література для студентів спеціальності 103 Науки про Землю першого (бакалаврського) рівня
Общая геология.jpgКратенко Л.Я. Общая геология: Учебное пособие. - Д.: НГУ, 2007. 352 с. 
Козловский.jpgКозловський Л.М. Дистанційні методи в геокартуванні: Навчальний посібник.
Баранов П.Н.
Общая геология ХХІ века: учеб. пособие. – Д.: Национальный горный университет, 2013. – 216 с.

1 стр.jpgГеокартування та дистанційні методи / Ю.Т. Хоменко, 
Л.М. Козловський, Н.В. Білан
Загальна геологія. Матеріали методичного забезпечення лабораторних робіт з вивчення речовинного складу земної кори
П. М. Баранов, С. В. Шевченко, Ю. Т. Хоменко, О. П. Матюшкіна ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА
praktika.jpgЗагальногеологічна практика в Криму [Електронне видання]


Література для студентів спеціальності 184 Гірництво першого (бакалаврського) рівня

Общяя геология (горное дело).jpgКратенко Л.Я. Общая геология: Учебное пособие для направления подготовки "Горное дело". - Д.: НГУ, 2008. 196 с. 

Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Геологія" для напряму підготовки "Гірництво"


Література з вибіркових дисципліни (фахових) для студентів спеціальностей 103 Науки про Землю, 184 Гірництво


Родовища природного каміння. Матеріали методичного забезпечення практичних робіт для студентів спеціальності 184 Гірництво / І.С. Нікітенко, Є.В. Солдатенко, С.В. Шевченко. – Д.: НТУ «ДП», 2020. – 33 с.

П.М. Баранов, С.В. Шевченко, О.А. Проскуряков, Л.І. Цоцко,О.П. Матюшкіна САМОЦВІТИ УКРАЇНИ
П. Н. Баранов, П. М. Лузанов, Е. К. Ткаченко Учебное пособие: Технология изготовления декоративно- художественных изделий из природного камня
Геммология.jpgБаранов П.Н. Геммология: диагностика, дизайн, обработка, оценка: Учебник. – Днепропетровск: Металл, 2002. – 208 с.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Основи гемології” для бакалаврів спеціальності 184 «Гірництво»


Назад
© 2006-2021 Інформація про сайт