Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

lectiom.jpgПредмети, що викладаються

На кафедрі викладаються згідно з освітньо-професійними програмами дисципліни, що входять до нормативної частини програми підготовки бакалаврів за спеціальностями 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 183 Технології захисту навколишнього середовища, 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технології, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, як за денною, так і за заочною та скороченою формами навчання:

Нормативні дисципліни:

- Загальна геологія для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма для спеціальності 103 Науки про Землю);

- Геологія для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма для спеціальності 184 Гірництво) (робоча програма для спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології) (робоча програма для спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища);

- Геологія та геоморфологія для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма для спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)(робоча програма для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій);

- Навчальна практика (геологічна) для першого (бакалаврського) рівня (Програма практики для спеціальностей 184 Гірництво та 185 Нафтогазова інженерія та технології)

- Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів для першого (бакалаврського) рівня (Програма практики для спеціальності 103 Наука про Землю)

- Структурна геологія та геокартування для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма для спеціальності 103 Науки про Землю).

- Комплексна навчальна практика з геологічної зйомки для першого (бакалаврського) рівня (Програма практики для спеціальності 103 Науки про Землю)

gemmology.JPG
Вибіркові дисципліни (фахові) 
для студентів спеціальностей 103 Науки про Землю, 184 Гірництво:


- Основи гемології для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма)

- Вартісна оцінка коштовного каміння для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма)

- Родовища природного каміння для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма)

Технології художньої обробки матеріалів для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма)

- Основи ювелірної справи для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма)

- Історія застосування природного каміння для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма)

- Комп'ютерне моделювання виробів з каменю для першого (бакалаврського) рівня (робоча програма)

- Гемологічна оцінка РПК (Робоча програма) (Силабус)

- Комерційна гемологія (Робоча програма) (Силабус)

- Методи візуалізації колекційних мінералів та дорогоцінного каміння (Робоча програма) (Силабус)

- Основи гранильної справи (Робоча програма) (Силабус)

- Правовий режим ДМК (Робоча програма) (Силабус)

- Сучасне ювелірне та каменерізне мистецтво (Робоча програма) (Силабус)

Вибіркові дисципліни (гуманітарні) освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів науково-природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних напрямів:

Геотуризм (робоча програма)

Історія Землі (робоча програма)

Діагностика дорогоцінного каміння (робоча програма)

Дисципліни для аспірантів 

Самопрезентація науковця в українській та міжнародній спільноті (Робоча програма) (Силабус)


Назад

© 2006-2021 Інформація про сайт